สำหรับผู้การที่ใช้ระบบiOS9 ขึ้นไป เปิดเกมส์ไม่ได้ต้องแก้ยังไง

1.ถ้าเปิดเกมส์Poke Saga ไม่ได้ เกิดว่า”ยังไม่ได้เชื่อถือiPhone Distribution :Pocket Games PTE.LTD.”

2.เปิด【การตั้งค่า】->【ทั่วไป】->【การจัดการอุปกรณ์】

3.กด【Pocket Games PTE.LTD.】

4.เชื่อถือ【Pocket Games PTE.LTD.】

5.เลือกกด【เชื่อถือ】

6.เข้าเกมส์

โหลดเกมส์